RGDWNRZH RSFMH ZSRVDĮHQLD

RGDWNRZH RSFMH Z\SRVDĮHQLD TYP POJEMNOŚĆ Długość Szerokość Wysokość Długość Szerokość Wysokość Waga (m) LC 6 LC 8 LC 9 LC 10 LC 15 LC 20 Mover-Box WYMIARY (mm) I CIĘŻARY (kg): 3DOHWD NRORUĂZ &7; 5$/ 6\VWHP UHJDúĂZ 2NQD L GU]ZL ZHMďFLRZH 3RGúRJD GUHZQLDQD OXE VWDORZD 0RYHU %R[ ] SDVHP SU]HFLZSRĮDURZ\P:HQW\ODFMD Optymalizacja kosztów transportu dzięki dostawom w zestawie 3U]\NúDGRZ\ ]HVWDZ /& Ŗ Ŗ Ŗ 3U]\NúDGRZ\ ]HVWDZ /& Ŗ Ŗ 3U]\NúDGRZ\ ]HVWDZ /& Ŗ /& Ŗ /& Ŗ GRVWãSQH W\ONR Z /& Ŗ L /& Ŗ ZEWNĘTRZNE WEWNĘTRZNE