Rozwiązania techniczne które

Specjalne warianty rozbudowy - np. sufit akustyczny wartości izolacji zgodne z przepisami: Podłoga - współczynnik przenikania ciepła do 0,20 W/mK Ściana - współczynnik przenikania ciepła do 0,20 W/mK Dach - współczynnik przenikani ciepła do 0,15 W/mK Okno - współczynnik przenikania ciepła do 0,70 W/mK opcjonalnie obciążenie podłogi do 500kg/m (optymalne rozwiązanie korytarzy i jako droga ewakuacyjna) elastyczny system ochrony przeciwpożarowej (REI 30 / 60 / 90) w zależności od wymagań Rozwiązania techniczne, które przekonują Rozwiązania techniczne Współczynnik przenikania ciepła w W/(mK) - odnosi się do podanych grubości izolacji w przestrzeni ach pomiędzy elementami konstrukcyjnymi Opcjonalnie obciążenie podłogi do 500kg/m (optymalne rozwiązanie korytarzy i jako droga ewakuacyjna) Pełne przeszklenia Optymalne warianty izolacji Elementy ochrony przeciwpożarowej