WYMIARY CIĘŻAR Długość

8P\ZDOND SRGZĂMQD SRF]ZĂUQD Kabina prysznicowa ze składanymi drzwiami 1LHWúXNÐFH VLã OXVWUR PHWDORZH 6SúXF]ND ] IXQNFMÐ RV]F]ãG]DQLD ZRG\ 3U]\úÐF]H ZRG\ ]LQWHJURZDQH Z ďFLDQLH :\NODG]LQD DQW\SRďOL]JRZD SRGFLÐJQLãWD $UPDWXUD 6WRS R 3U]\úÐF]H ZRG\ ]LQWHJURZDQH Z ďFLDQLH Hydrostatycznie sterowany wentylator TYP =(:175=1( :(:175=1( Długość Szerokość Wysokość Długość Szerokość Wysokość Ciężar SA 10 RG SA 16 RG SA 20 RG SA 24 RG SA 30 RG WC 5 WC 8 WYMIARY (mm) I CIĘŻAR (kg): Ŵ GRVWãSQ\ WDNĮH R Z\VRNRďFL ]HZQãWU]QHM PP Z\VRNRďFL ZHZQãWU]QHM PP ŵ ]DOHĮQLH RG Z\SRVDĮHQLD OS ZC ZĘ D- NO ŚĆ E NE RG II OS ZC ZĘ D- NO ŚĆ E NE RG II