Kontenery biurowe Różnorodne

Różnorodne rozwiązania przestrzenne do natychmiastowego zastosowania Kontenery biurowe Kontener pojedynczy Sala konferencyjna Zestaw podwójny jako biuro sprzedaży Kontener pojedynczy 20 jako stanowisko wystawowe Zestaw podwójny Zestaw podwójny jako sala ekspozycyjna š :\PLHQQH SDQHOH ďFLHQQH ] EODFK\ RF\QNRZDQHM š 2SW\PDOQD L]RODFMD FLHSOQD L GĬZLãNRZD š 5ĂĮQRURGQH ZDULDQW\ Z\SRVDĮHQLD š 6ROLGQD UDPD ] SURı OL VWDORZ\FK ] QDURĮQLNDPL dla kontenerów i kieszeniami na wózki widłowe š =HZQãWU]QH JQLD]GD &(( ]DJúãELRQH Z UDPLH NRQWHQHUD Typ BM 16 Typ BM 10 Typ BM 20