Kontener biurowy CONTAINEX

Kontener biurowy CONTAINEX w pakiecie = kontener Transpack Indywidualne projekty wykonania dzięki konstrukcji panelowej Do 10-ciu kontenerów na jednym samochodzie ciężarowym Prosty, własny montaż Gotowe biuro š .RQWHQHU\ ELXURZH PRJÐ E\Ó UĂZQLHĮ GRVWDUF]RQH w pakiecie jako kontener Transpack š 1D VDPRFKĂG FLãĮDURZ\ PRĮQD ]DúDGRZDÓ do 10 kontenerów š 2V]F]ãGQRďÓ NRV]WĂZ G]LãNL PRQWDĮRZL ZH własnym zakresie š ,QG\ZLGXDOQH Į\F]HQLD NOLHQWĂZ ş NUĂWNRWHUPLQRZD realizacja, łatwy, szybki montaż przy zastosowaniu standardowych narzędzi š : NDĮGHM FKZLOL PRĮOLZH GR UR]EXGRZ\ Typ BM 24 Kontener Transpack Typ BM 30