HVWDZ NRQWHQHURZH Kontenery

=HVWDZ\ NRQWHQHURZH Przedsionek w zestawie kontenerów Szatnie Dodatkowe pomieszczenie w zakładzie Biuro tymczasowe Zakwaterowanie pracowników Biuro budowy Państwa korzyści: š =HVWDZ\ GR WU]HFK NRQG\JQDFML š 3RG]LDú NRQWHQHUĂZ GRVWRVRZDQ\ do indywidualnych potrzeb š :\SRVDĮHQLH GRVWRVRZDQH GR UĂĮQ\FK FHOĂZ š /DNLHURZDQLH ZHGúXJ &7; 5$/ Kontenery biurowe można łączyć ze sobą tworząc zestawy kontenerowe 5ĂĮQH NRORU\ ZHGúXJ &7; 5$/