ELHU ZúDVQH ZSRVDĮHQLH

Opcje wyposażenia umożliwiają indywidualne dopasowanie do wybranego celu zastosowania :\ELHU] ZúDVQH Z\SRVDĮHQLH Schody zewnętrzne DV]HN $WW\ND .UDW\ QD RNRZDFK QD GU]ZLDFK 3ú\WD SRGúRJRZD ]H VNOHMNL OXE wiórowo-cementowana Schody wewnętrzne /DPS\ OXVWU]DQH:\NúDG]LQD SRGúRJRZD RGSRUQD QD ďFLHUDQLH 2ďZLHWOHQLH ] F]XMQLNLHP UXFKX :\VWUĂM ZQãWU]D ELDú\ OXE MDVQ\ GÐE Ŵ GRVWãSQ\ WDNĮH R Z\VRNRďFL ]HZQãWU]QHM PP Z\VRNRďFL ZHZQãWU]QHM PP ŵ ]DOHĮQLH RG Z\SRVDĮHQLD 2IHUXMHP\ UĂZQLHĮ NRQWHQHU\ SU]HGVLRQNRZH Ŗ Ŗ L NRQWHQHU\ ] NODWNÐ VFKRGRZÐ ş 6]F]HJĂú\ QD ]DS\WDQLH WYMIARY (mm) I CIĘŻAR (kg): OS ZC ZĘ D- NO ŚĆ E NE RG II TYP =(:175=1( :(:175=1( Dłu- gość Szero- kość Wysokość (w stanie zmontowanym) Wysokość (transpack) Dłu- gość Szero- kość Wyso- kość Ciężar (w stanie zmontowanym) Ciężar (transpack) BM 10 RG RG BM 16 RG RG BM 20 RG RG BM 24 RG RG BM 30 RG RG